draailogo Do Foundation Do Dance Do Records Do Music Do Mailorder
do records N E W S 2017
Componist: de maan


CD's:

DVD's:


bestel

info

 

 

Copyright 2002 Susanne Stetzer

Een cd-/boekuitgave in samenwerking met 'Items'

Items is al twintig jaar het meest gelezen blad onder ontwerpers en behandelt het hele spectrum van ontwerpen in Nederland: van grafische vormgeving, visuele communicatie tot productontwerp, interaction design en architectuur. Elk jaar besteedt Items speciale aandacht aan de eindexamenprojecten van de kunstacademies in Nederland en Vlaanderen.

Het eindexamenproject van Susanne Stetzer (Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, afdeling Grafische Vormgeving) werd door de jury, met daarin Vincent van Baar als extern jurylid, beloond met de Items/Spinhex & Industrieprijs voor het meest interessante grafische eindexamenwerk 2001. Met het winnen van de prijs kreeg Susanne Stetzer de mogelijkheid om haar eindexamenwerk in druk uit te laten voeren. Dit is het resultaat.

Vormgeving en tekst: Susanne Stetzer
Tekstredactie: Flory Hartog
Projectbegeleiding: Pao Lien Djie
Uitgever: Items / Spinhex & Industrie, Amsterdam 2002
Letter: Trade Gothic Condensed / DTL Casparist Bold
Druk: Spinhex & Industrie, Amsterdam
Oplage: 2000 exemplaren
Copyright 2002 Susanne Stetzer (s.stetzer@wanadoo.nl)
Productie cd: Do Records, Bilthoven
Uitvoerende musici: Rosa Ensemble

De partituur NEWS 2017 maakt gebruik van contrasterende getijdentabellen van vier plaatsen op de wereld. Elke tabel, elke plaats, wordt door n speler uitgevoerd. De bezetting is geheel vrij, dat wil zeggen dat de uitvoerende zelf de instrumentatie bepaalt. De basis in deze uitvoering wordt gevormd door viool (Matthijs Berger), piano (Laurens de Boer), slagwerk (Daniel Cross) en saxofoon (Karlijn Scheepers). De spelers maken ook gebruik van extra instrumenten zoals klein slagwerk, elektronica en toetsen.

Platenlabel Do Records (www.dofoundation.com) is opgericht door pianist Kees Wieringa met als doel onbekende en bijzondere pianomuziek op cd uit te brengen. Inmiddels is het repertoire uitgebreid met Nederlandse muziek die een unieke relatie heeft met beeldende kunst, zoals die van de kunstenaarsgroepen 'De Ploeg', 'De Stijl' en Theo van Doesburg. Do Records maakt onderdeel uit van DO (Do Foundation). DO produceert theater- en muziekprojecten, waarmee zij een originele kijk op de maatschappij wil stimuleren.

Klankwereld

Suzanne Stetzer: "De partituur is gebaseerd op de hoog- en laagwaterstanden van So Paulo, Hoek van Holland, Tokio en Campbell Island. Tussen de plekken bestaat volgens de beweging van de wereldzee een verband. In mijn partituur orden ik de parameters van de natuur en koppel het aan parameters van de klankwereld. Zoals het water bij de getijden af- en toeneemt, versnelt en vertraagt het tempo waarin een toon herhaald wordt. Elke plek wordt door een ander instrument vertaald. De partituur is een weergave van de getijden in de weken van 7 tot 21 augustus 2017. De partituur is verbeeld in de vorm van een cirkel, voor elke locatie zijn er twee cirkels. De gegevens van de klok (de cirkel) van elke locatie hebben betrekking op de lokale tijd. Om de getijden op de verschillende plekken gelijktijdig te registreren, beginnen de musici op verschillende momenten. De volgorde van de plekken is als volgt: So Paulo begint, 5 eenheden later begint Hoek van Holland, na 12 eenheden Tokio en Campbell Island na 17 eenheden. In de eerste cirkel wordt het verloop genoteerd van de zeedeining voor de week van 7 tot en met 13 augustus 2017 en in de tweede cirkel voor de week van 14 tot en met 20 en 21 augustus 2017. Per dag vindt de wisseling tussen eb en vloed vier keer plaats. De gegevens voor een dag worden door het nummer van de weekdag gemarkeerd. De cirkel wordt met de klok mee gelezen. De 24 uren komen overeen met een chromatische toonladder van 12 tonen. Het register bepaalt de musicus zelf, net zoals hij door het draaien van de schijf zelf de noten instelt. Bij elke uitvoering kan de instelling veranderd worden".


Links

U kunt natuurlijk ook een e-mail sturen naar  dorecords@dofoundation.com