draailogo Do Foundation Do Dance Do Records Do Music Do Mailorder
do music Doesburg Collection
Een concertserie rond het werk van Theo en Nelly van Doesburg.


Do Music
Walingsdijk 57
1645 RL Ursem (NH)
tel. 072-502 0432
fax. 072-502 0431
skype: wintersem
info@dofoundation.com

 

Do Foundation
Kröller-Müller Museum
Centraal Museum Utrecht

doesburg3

Overzichtstentoonstelling van het werk van Theo van Doesburg (1883-1931)

In het voorjaar van 2000 (11 maart-30 juni) realiseren het Kröller-Müller Museum en het Centraal Museum Utrecht een overzichtstentoonstelling van het werk van Theo van Doesburg (1883-1931). Parallel aan deze grote overzichtstentoonstelling organiseert Do Foundation op verzoek van de organiserende musea een randprogrammering om een andere kijk op het werk van Van Doesburg te geven.

Theo van Doesburg: synthese op zuiver geometrische grondslag

Theo van Doesburg speelde in het begin van deze eeuw een grote rol in de kunst van de internationale avant-garde. Hij was schilder en architect, typograaf, schrijver en kunsttheoreticus tegelijk. Hij werkte aanvankelijk als criticus en was de voornaamste en enige redacteur van het tijdschrift 'De Stijl' (1917-1931) en tevens de stuwende kracht in de Stijlgroep, waarvan hij de ideeën in Frankrijk en Duitsland verbreidde. Hij probeerde een synthese tot stand te brengen van schilderkunst en architectuur op zuiver geometrische grondslag.
Van Doesburg was naast beeldend kunstenaar, literator (als dichter voornamelijk publiceerde onder de naam I.K. Bonset) ontwerper, denker en organisator. Zijn vrouw Nelly van Doesburg (= Nelly van Moorsel) was pianiste en heeft veel meegewerkt aan de zogenaamde Dada-avonden van Kurt Schwitters en Van Doesburg.

Expositie

In de expositie en de randprogrammering, onder de naam 'Doesburg Collection' laten wij Van Doesburg zien als een kunstenaar die zijn artistieke visie koppelde aan een maatschappijvisie en daar vervolgens naar leefde. De zoektocht van Van Doesburg naar een allesomvattende kunst- en levensbeschouwing staat in het gehele project centraal. Vanuit diverse muzikale disciplines wordt er gereageerd op het werk van Van Doesburg, soms letterlijk in het toonzetten van teksten of meer als inspiratiebron voor een multimedia project van Jan van der Putte.

Concerten

Er vinden tien concerten plaats met zes verschillende programma's, verdeeld over twee musea: Kröller-Müller Museum Otterlo en Centraal Museum Utrecht. Voor de concerten wordt er gebruikt gemaakt van de auditoria van de musea. Ook zal er een mogelijkheid zijn om in de zalen zelf, tussen de werken van Van Doesburg een concert/performance te laten plaatsvinden.
De concerten vinden plaats in de periode van de tentoonstelling, maart-juni 2000.

1. Jan van der Putte

Een multimedia performance van Jan van der Putte.
Jan van der Putte heeft een jaar in het huis van Theo en Nelly van Doesburg te Parijs (Meudon) gewoond. Het huis in Meudon was voor Van Doesburg van groot belang. Hij heeft zijn ideeën over architectuur zonder concessies in de praktijk kunnen brengen. Nelly van Doesburg heeft de langste tijd in het huis gewoond. Voor deze performance laat Jan van der Putte zich inspireren door zijn periode in Meudon en twee zogenaamde 'straatgeluiden tekeningen' van Van Doesburg.

2. Nelly van Doesburg

Een reconstructie door Kees Wieringa van een pianorecital van Nelly van Doesburg.
Nelly van Doesburg had een goed gevoel voor vernieuwing in de muziek. Haar repertoirekeuze is zeer verrassend en orgineel. Vaak bracht zij composities in première of plaatste composities in zeer orginele combinaties. Het programma van dit concert is een letterlijke reconstructie van een concert dat Nelly heeft gegeven met als titel 'Moderne Klavier Avond' in het Lili Green's Dansinstituut te Den Haag op woensdag 4 april 1923.

3. Dick Raaijmakers

Een concert/performance van Dick Raaijmakers. Dit onderdeel kan ook in de vorm van een installatie plaatsvinden.
Dick Raaijmakers heeft veel ervaring opgedaan met een groot project rond Piet Mondriaan op het Koninklijk Conservatorium. In workshopachtige onderdelen heeft hij onderzoek gedaan naar de relatie tussen beeldende kunst en muziek. In het bijzonder zal het futurisme en bruiturisme als uitgangspunt worden gebruikt. De installatie zal geheel door hem zelf worden opgebouwd en bediend. Het betreft een eenmalige performance, speciaal voor deze manifestatie samengesteld.

4. I.K. Bonset op muziek

Een concert met componisten die speciaal composities maken op teksten van Theo van Doesburg (I.K. Bonset). Het kan bestaan uit een letterlijke toonzetting of 'geïnspireerd op' de teksten. Het aardige hiervan is dat het weergeeft hoe de generatie van nu om gaat met de dadaïstische teksten en klankpoëzie